Menu

Algemene Ledenvergadering 23 mei 2019 – Amersfoort

Elk jaar staan er een aantal onderwerpen op de agenda waarvoor we jouw stem nodig hebben. Het bestuur kan op basis van die besluiten uitvoering geven aan taken die vereniging heeft. Met de beschikbare middelen en (vrijwillige) menskracht bouwen we aan een vereniging die zich inzet voor botgezondheid en specifiek voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen.

De uitdaging blijft. We zetten ons in voor betere zorg en ondersteuning van mensen met osteoporose. Met de komende jaren de projecten Zinnige Zorg en de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn kunnen ons ook regionaal steeds sterke laten horen. We hopen dan ook met de steun van de leden de komende jaren regionale zorg en ondersteuningsnetwerken te bouwen.

Aanmelden: Klik Hier

Vergaderstukken
Onderstaand de vergaderstukken die op de vergadering worden besproken.

190506 def – agenda ALV 23 mei 2019

190506 def – alv – verslag 31 mei 2018

190506 def Huishoudelijk reglement OV 2019

190506 def ALV rooster van aftreden 2019

190506 def kascontrolecommissie 2019

190506 correctie jaarrekening 2016

190506 def – jaarrekening 2018

190506 def – activiteitenverslag 2018

190506 def ALV – werkplan 2020

190605 def begroting 2020

Je kunt de stukken ook telefonisch aanvragen op 088 – 505 43 00 (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) of via e-mail: secretariaat@osteoporosevereniging.nl.

 

Facebook Comments
X