Menu

Onder voorbehoud: Algemene Ledenvergadering op 3 juni (alleen voor leden)

Elk jaar staat een aantal onderwerpen op de agenda waarvoor we de stem van onze leden nodig hebben. Het bestuur kan op basis van die besluiten uitvoering geven aan taken die vereniging heeft. Met de beschikbare middelen en (vrijwillige) menskracht bouwen we aan een vereniging die zich inzet voor botgezondheid en specifiek voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen.

De uitdaging blijft. We zetten ons in voor betere zorg en ondersteuning van mensen met osteoporose. Met de projecten Zinnige Zorg en de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn kunnen we in de komende jaren onze stem landelijk en regionaal steeds sterker laten horen.

Daarnaast vragen we komend jaar ook de ondersteuning van onze leden: help ons om jouw stem te laten horen. We willen de campagne “50+ en een fractuur: stop bij 1, laat je onderzoeken” nieuw leven inblazen. Zo kunnen we zorgen dat de diagnostiek, zorg en ondersteuning ook in jouw omgeving goed wordt georganiseerd.

Dit jaar stelt het bestuur een contributieverhoging in van € 1,50 (van € 31 naar € 32,50). Sinds 2014 is de contributie niet verhoogd. De extra inkomsten worden ingezet om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Aansluitend themabijeenkomst

’s Middags vindt op dezelfde locatie de slotbijeenkomst plaats van het project ‘Met je skelet op pad’. De bijeenkomst gaat over het verbeteren van de regionale zorg voor osteoporose. De uitkomsten van een verkennend onderzoek en een gastspreker staan op de planning. De themabijeenkomst staat apart aangekondigd.

Blijven voor de lunch?

Wil je na de ALV blijven lunchen? De kosten voor de lunch bedragen € 12,50 + reserveringskosten). De lunch start om 12.30 uur.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de ALV via onze website. Daar kun je ook reserveren voor de lunch. Klik hier.

Aanmelden kan ook via telefoonnummer 088 – 505 43 00 (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) of via een e-mail naar secretariaat@osteoporosevereniging.nl.

Graag ontvangen wij je aanmelding uiterlijk 27 mei 2020.

Vergaderstukken

Vanaf 20 mei 2020 kun je alle relevante documenten ter voorbereiding downloaden via www.osteoporosevereniging.nl.

Je kunt de stukken ook telefonisch aanvragen op 088 – 505 43 00 (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) of via e-mail: secretariaat@osteoporosevereniging.nl. Je krijgt de stukken dan rond 20 mei thuis gestuurd.

Gezien de effecten van het coronavirus is het mogelijk dat we de ledenvergadering alsnog moeten verzetten of op een andere manier zullen organiseren. Daar beraden we ons nog over. Houd daarom onze website in de gaten voor de actuele informatie en meld je hoe dan ook aan voor de ALV!

Facebook Comments
X