Skip to content

Behandelrichtlijnen

In het kort

Een medische behandelrichtlijn bevat de meest actuele kennis over de beste behandeling van osteoporose. De richtlijnen zijn gemaakt voor de behandelaars, maar zijn dikwijls ook voor patiënten nuttig om te lezen. Voor osteoporose zijn twee richtlijnen van toepassing.