skip to Main Content

Behandelrichtlijnen

Een medische richtlijn bevat alle actuele kennis over de beste behandeling in de vorm van adviezen voor de behandelaar.
Die richtlijnen zijn openbaar en ook voor patiënten wel nuttig om je goed in te lezen.

Bij osteoporose, osteopenie zijn momenteel 2 verschillende richtlijnen beschikbaar:

  • De richtlijn voor huisartsen ( NHG standaard Fractuurpreventie)
  • De richtlijn voor medisch specialisten (Multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie)

De Osteoporose Vereniging is een actief lid van de 2 commissies die deze richtlijnen opstelt, bewaakt en aanpast.
Beide richtlijnen worden herzien in de periode 2021/2022.

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap):

De medische richtlijn heeft voor huisartsen de titel “NHG Standaard Fractuurpreventie” en is dus een adviesdocument voor huisartsen bij de behandeling van osteoporose.
Dat document is gericht op het voorkomen van (volgende) fracturen en is hier te raadplegen: NHG richtlijn/NHG standaard
Een herziening van deze richtlijn/standaard is formeel gestart in december 2021 en zal waarschijnlijk in het najaar van 2022 worden gepubliceerd

Richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie voor medisch specialisten:

Deze multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld en opgesteld met medewerking van een groot aantal wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van behandelaren die zich beroepsmatig bezighouden met de behandeling van osteoporose. Dus zowel de specialisten (2de lijn) als de huisartsen (1ste lijn). Deze richtlijn is hier in zijn volledigheid te raadplegen. ( nu nog de huidige)
Een herziening/ actualisatie van deze richtlijn zal waarschijnlijk in juni 2022 worden gepubliceerd.

Een heldere richtlijn is goed nieuws voor mensen met osteoporose.

Alle actuele kennis over diagnose, behandeling, preventie en medicatie is samengebracht in een document. Daarin kan iedere arts of specialist een compleet overzicht vinden van de aanbevolen behandelingen. ( En je kunt het ook zelf nalezen !) Bedenk dat de documenten geschreven zijn als advies aan collega artsen en dat het taalgebruik dus niet altijd even eenvoudig zal zijn. Wij zorgen in onze voorlichting altijd voor helder en duidelijk taalgebruik in de nadere uitleg.

De informatie in deze website is vrijwel volledig gebaseerd op deze richtlijnen en zal dus ook worden aangepast bij wijzigingen/aanvullingen.

X