skip to Main Content

Behandelrichtlijn

In een behandelrichtlijn worden de meest actuele gegevens samengebracht in de vorm van adviezen aan collega behandelaars.

CBO richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie’

Actuele behandelrichtlijn “Osteoporose en Fractuurpreventie” ( CBO, mei,2011)
De derde herziening van de CBO richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie’. Deze multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld en opgesteld met medewerking van een groot aantal wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van behandelaren die zich beroepsmatig bezighouden met de behandeling van osteoporose. Dus zowel de specialisten (2de lijn) als de huisartsen (1ste lijn). Deze richtlijn is hier in zijn volledigheid te raadplegen.

Er is een herziening van deze richtlijn onderweg. Onze vereniging is daar actief bij betrokken. De aangepaste richtlijn zal naar verwachting eind 2020 beschikbaar komen.

Een richtlijn is goed nieuws voor mensen met osteoporose.
Alle actuele kennis over diagnose, behandeling, preventie en medicatie is samengebracht in een document. Daarin kan iedere arts of specialist een compleet overzicht vinden van de aanbevolen behandelingen. ( En je kunt het ook zelf nalezen !)

Bekendheid geven

De Osteoporose Vereniging zal structureel bijdragen aan de implementatie van de behandelrichtlijn met als doel de behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen met osteoporose te verbeteren. De informatie in deze website is vrijwel volledig gebaseerd op deze richtlijn.

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)

Naast de hierboven genoemde Behandelrichtlijn is er van de NHG een adviesdocument voor huisartsen.
Dat document is met name gericht op het voorkomen van (volgende) fracturen en is hier te raadplegen: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-fractuurpreventie

X