Behandelrichtlijn

In een behandelrichtlijn worden de meest actuele gegevens samengebracht in de vorm van adviezen aan collega behandelaars.

CBO richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie’

Behandelrichtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie ( CBO, mei,2011)
De derde herziening van de CBO richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie’. Deze multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld en opgesteld met medewerking van een groot aantal wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van behandelaren die zich beroepsmatig bezighouden met de behandeling van osteoporose. Dus zowel de specialisten (2de lijn) als de huisartsen (1ste lijn). Deze richtlijn is hier in zijn volledigheid te raadplegen: https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/osteoporose-en-fractuurpreventie/Paginas/Home.aspx

De richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is een handboek met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met osteoporose. De Osteoporose Vereniging is direct betrokken geweest bij dit project.

Goed nieuws

Die nieuwe richtlijn is goed nieuws voor mensen met osteoporose.
Alle actuele kennis over diagnose, behandeling, preventie en medicatie is samengebracht in een document. Daarin kan iedere arts of specialist een compleet overzicht vinden van de aanbevolen behandeling.

Bekendheid geven

De Osteoporose Vereniging zal structureel bijdragen aan de implementatie van de behandelrichtlijn met als doel de behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen met osteoporose te verbeteren.

NHG (Nederlands Huisartsen genootschap)

Naast de hierboven genoemde Behandelrichtlijn is er van de NHG een adviesdocument voor huisartsen verschenen.
Dat document is met name gericht op het voorkomen van (volgende) fracturen en is hier te raadplegen: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-fractuurpreventie

X