skip to Main Content

Botbreuken

Mensen met osteoporose of osteopenie hebben door hun verzwakte botten een (veel) grotere kans op botbreuken. Meestal als gevolg van een val. Maar ook zonder val kan door overbelasting van het verzwakte bot spontaan een breuk optreden.

Onschuldige breuk?

Je eerste breuk kan zomaar een onschuldige zijn. Een gebroken pols na een kleine val bijvoorbeeld. Een ongelukje, toch ?
Maar die eerste breuk kan zomaar een signaal zijn dat je botten ( veel) zwakker zijn dan je dacht. Niet voor niets krijgen mensen van 50+ en een recente botbreuk altijd het advies om een nader onderzoek te laten doen. ( ZEKER DOEN !)

Belangrijk, want bij osteoporose is die eerste breuk een belangrijk signaal. Je hebt geluk als die eerste breuk inderdaad onschuldig was. De volgende is dat wellicht niet!  Een wervelbreuk of een heupbreuk wil je absoluut voorkomen.

Wervelbreuk of wervelinzakking

Een wervelbreuk is echter een breuk van een geheel andere orde. Het inzakken van een of meerdere wervels komt helaas veel voor bij mensen met osteoporose, vaak zonder directe aanleiding. Soms is dit erg pijnlijk, maar in andere gevallen hebben mensen dit zelf nauwelijks in de gaten omdat er geen acute pijnklachten zijn. De mechanische schade is er echter wel!
In tegenstelling tot andere soorten botbreuken is bij een wervel nauwelijks herstel mogelijk en is de schade echt blijvend……en het begin van nog meer problemen.

Er is helaas nog meer slecht nieuws, want door een ingezakte wervel, neemt de druk op de omliggende wervels extra toe waardoor op die plaatsen ook een hogere belasting gaat optreden….en het risico op de volgende wervelbreuk sterk laat toenemen. Kleiner worden en een voorovergebogen houding zijn dan vrij gangbare uiterlijke kenmerken. Echter het sterk verhoogt risico op een (volgende) wervelfractuur is niet direct zichtbaar.

Breuken behandelen

Pols-, arm- en beenbreuken zijn relatief eenvoudig te behandelen. Ze worden in de gipskamer gezet en gefixeerd en genezen na verloop van tijd vanzelf. Soms is een operatie nodig om de breuk goed te zetten. Maar volledig herstel is meestal geen probleem.

Heupbreuken zijn al veel lastiger te behandelen. Soms kan de breuk hersteld worden via een operatie, maar geregeld is het plaatsen van kunstgewricht nodig. Hierbij is meestal een vrij lange revalidatie nodig. Vooral bij oudere mensen is de kans op aanvullende complicaties helaas fors.

Wervelbreuken. Bij ontbreken van directe pijnklachten worden veel wervelbreuken wniet opgemerkt. Of de relatie rugpijn en wervelfractuur is niet gelegd, maar je bent wel een stukje kleiner en wellicht krommer.
Bij een kleine groep patiënten zijn er wel plotseling heftige pijnklachten. Die ontstaan vooral doordat breukvlakken van de gebroken/ingezakte wervel bewegen en ook omliggende weefsels irriteren. Zonder behandeling (wel pijnmedicatie)verdwijnt de pijn vaak geleidelijk in 6 tot 8 wkn…..maar niet de schade.
Helaas is er ook een kleine groep patiënten die ook hierna blijven kampen met ernstige pijnklachten. Dan is een verwijzing naar een wervelkolomspecialist een verstandige keuze.

Pijn is een belangrijke klacht bij osteoporose en osteoporotische breuken. Er zijn gelukkig goede pijnstillers. Omdat er veel verschillende soorten pijnstillers zijn, lukt het meestal een geschikt middel te vinden. Soms helpt fysio- of oefen-therapie tegen de pijn: door te leren te ontspannen, neemt de pijn vaak af. Ook een pijnpoli kan helpen als de klachten met reguliere pijnstillers niet te beheersen blijkt.

Osteoporosemedicatie is er vooral om het risico op een volgende breuk te verlagen. Het is dus geen behandeling voor de ontstane schade en of pijnklachten.

Bij osteoporose is het reparatievermogen van het lichaam niet aangetast. Eenvoudige breuken genezen op normale wijze.

X