skip to Main Content

In het algemeen

Een effectieve behandeling van osteoporose, osteopenie bestaat eigenlijk uit het voorkomen van verdere verslechtering. Osteoporose is een chronische aandoening. Dat wil dus zeggen dat deze medisch niet te genezen is! Je zit de rest van je leven helaas vast aan een skelet dat (wat) zwakker is dan je zou wensen.
Er is ook geen “wonder-pil” of “wonder-injectie” om het probleem mee op te lossen.

Mogelijkheden

Wel is het mogelijk de achteruitgang van je botsterkte af te remmen. Vaak is zelfs met de huidige combinatietherapie een redelijke stabilisatie ( tot lichte verbetering) mogelijk. Die combinatietherapie bestaat uit de noodzakelijke combinatie van (1) goed bewegen, (2) de juiste voeding en (3) medicatie (meestal tijdelijk).
Maar dan ook echt alle 3 deze onderdelen!

Jaarlijkse controle

Na het stellen van de juiste diagnose en het advies voor beweging, voeding en medicatie is het belangrijk om jaarlijks onder controle te blijven. Als de diagnose in het ziekenhuis is gemaakt zul je meestal weer worden overgedragen naar de huisarts. Als je geen oproep krijgt voor de jaarlijkse controle neem dan vooral zelf contact op.

Voorkomen van vallen

Daarnaast is het voorkomen van vallen voor mensen met zwakkere botten erg belangrijk. Dat lijkt een op en deur maar de logica is overduidelijk. Belangrijk onderdeel van het diagnoseproces zal bestaan uit het inventariseren van je persoonlijke valrisico.

Eerst de breuk aanpakken

Is er sprake van een nieuwe botbreuk dan richt de medische behandeling zich daar eerst op. Pas daarna worden de stappen voor het opsporen en diagnosticeren van osteoporose in gang gezet. ( tenminste als je een alerte behandelaar treft !)
Schroom niet om zelf aan te dringen op nader onderzoek ( 50+ en een breuk)

Er tijdig bij zijn

Het beste advies bij “zwakke botten” is dan ook om er tijdig bij te zijn. Daar heb je zelf ook een belangrijke rol in!
De afname van botmassa een natuurlijk/leeftijd gebonden proces. Daardoor is het zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn! Vroege diagnose en behandeling is de beste garantie voor een succesvolle behandeling en een gezonde toekomst.

Wat kun je zelf doen:

Ziekenhuizen horen iedereen van boven de 50 jaar met een botbreuk (ongeacht de oorzaak) een aanvullend onderzoek aan te bieden. Dat onderzoek is erop gericht om vast te stellen of osteoporose de onderliggende oorzaak van je botbreuk is geweest! ( Dat is belangrijk, want dan kun je er nog veel aan doen)

Helaas zijn veel ziekenhuizen en artsen wat slordig in het aanbieden hiervan. (Te) veel mensen moeten er zelf om vragen !
Let daar dus goed op. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen in je omgeving! Wervelbreuken/inzakking (zonder pijnklachten) zijn voor anderen dikwijls sneller zichtbaar dan voor jezelf.
Ben extra alert hierop als osteoporose al bij je ouders voor komt. Erfelijkheid is een belangrijke factor.

Voorlichting en preventie

Voorlichting en preventie zijn belangrijke speerpunten van onze vereniging.

X