skip to Main Content

Pijnbehandeling

Osteoporose komt meestal pas aan het licht doordat je spontaan iets breekt terwijl je eigenlijk nergens last van had. Dit kan door een val, omdat u ergens over struikelt. Soms ook spontaan bij het missen van een traptrede of een andere onschuldige beweging.

Pijnklachten

Osteoporose geeft pijnklachten die heel wisselend kunnen zijn. Dat maakt het moeilijk om een direct verband te leggen met je botten. Kijken we naar de oorzaak, dan zijn er 2 bronnen van pijnklachten:

  1. Je breekt iets……….dat geeft pijn die direct terug te voeren tot de breuk en gaat ook weer weg als de breuk is genezen. Tenminste als je de breuk hebt opgemerkt. Wervelbreuken treden ook regelmatig op zonder acute pijnklachten.
  2. Een grote oorzaak van (moeilijk te plaatsen) pijnklachten zijn klachten die optreden als gevolg van (eerdere) meestal wervelbreuken (wervelinzakking). Dan is meestal ook de oorzaak moeilijk te herleiden.

Wervelbreuken zijn in feite het ergste, deze ontstaan dikwijls ongemerkt. Soms ontstaat de pijn acuut, bijvoorbeeld in de rug doordat een wervel inzakt. Inzakken klinkt niet zo dramatisch maar is toch ook een breuk! De pijn is dan heftig, neemt langzaam af en kan na een aantal weken ( 6-8) helemaal weg zijn. Maar kunt ook pijnklachten houden: de pijn kan chronisch worden.

Pijn kan ook optreden zonder een aanwijsbare breuk of wervelinzakking.
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75 procent van de patiënten met osteoporose klaagt over matige tot ernstige pijn, zonder dat er (bewust) sprake is geweest van een fractuur. Afwijkingen die al dan niet aan te tonen zijn bij röntgenonderzoek zeggen niet zo veel over de pijn, die de patiënt ervaart. Als de patiënt zegt dat hij pijn heeft, heeft hij dus pijn…………!

Oorzaken

Bij pijn willen we altijd graag weten wat de oorzaak is. Pijn bij osteoporose kan verschillende oorzaken hebben:

  • Botpijn zonder dat er sprake is van een fractuur. ( haarscheurtjes die botvlies beschadigen)
  • Spierpijn door een veranderd houdings-en loop-patroon.
  • Een bot- of wervelbreuk of wervelinzakking.
  • Neuropathische pijn. Deze wordt veroorzaakt door inzakking van een wervel op een kritische plek in de wervelkolom. Zo ontstaat druk op de uittredende zenuwbanen. Soms straalt de pijn uit naar armen en benen of geeft tintelingen in handen of voeten. ( Lijkt heel erg op een hernia)

Al deze oorzaken kunnen leiden tot pijn in de nek en de hele rug, met uitstraling naar armen of benen als er sprake is van beklemming van zenuwen.Soms is het heel moeilijk om uit te vinden wat de oorzaak van de pijn is.

Geef de pijn een cijfer

Hoe maakt je aan de arts je pijnklachten duidelijk?

  • Bereid het gesprek met de arts voor.
  • Schrijf op wanneer je pijn hebt en hou dit bijvoorbeeld een week of paar weken bij.
  • Noteer hoe vaak je er last van hebt.
  • Geef de pijn een rapportcijfer (0 = geen pijn; 10 = de meeste denkbare pijn)

Pijnbehandeling met medicijnen

Als eerste middel wordt vaak gekozen voor paracetamol in combinatie met een NSAID (een niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstiller. Als dit onvoldoende effect heeft zijn er nog vele andere middelen voor effectieve pijnbestrijding. Samen met je arts is het soms een zoektocht om tot de juiste medicatie te komen. Ook zijn er gespecialiseerde pijn-poliklinieken. Blijf zoeken en vragen als de effecten onvoldoende zijn.

Fysiotherapie, Cesar-/mensendieck-therapie en/of ergotherapie

Fysio- of oefentherapie en ergotherapie kunnen ook helpen de pijn te verlichten. De spieren worden sterker en het verbetert houding en je mobiliteit. Een ergotherapeut kan praktische adviezen geven over aanpassingen in huis en hoe het huishoudelijk werk makkelijker te maken. Als eerdere breuken een verandering in je skelet hebben veroorzaakt, is dit de beste manier om je houding en beweging aan te passen aan de nieuwe situatie.

Osteoporosepolikliniek

Veel ziekenhuizen hebben voor mensen met osteoporose een Osteoporosepolikliniek. Hier werken specialisten uit diverse disciplines, die zich gezamenlijk hebben toegelegd op osteoporose. Vaak staat een reumatoloog of internist aan het hoofd van het behandelteam. Een osteoporose verpleegkundige is hier dikwijls de spil in het behandelplan en de contacten met de patiënten. Daar kan men actief aan de slag met pijnklachten via interne verwijzing.

Wervelkolomchirurg

Vooral bij wervelproblemen en (meerdere) wervelfracturen met aanhoudende ernstige pijnklachten en beperkingen kan het raadzaam zijn eens een verwijzing te vragen naar een wervelkolomchirurg. Wellicht zijn daar nog nieuwe inzichten te verkrijgen. Een groep patiënten is erg geholpen met een speciaal aangemeten korset, wat zowel ondersteuning geeft, maar ook je spieren activeert.

Psychologische behandeling

Psychologische behandeling is vaak gewenst om te ondersteunen bij de acceptatie van de pijn bij osteoporose en om de patiënt te leren omgaan met de pijn.

X