skip to Main Content

Periodiek schenken

Met een overeenkomst periodieke gift leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag geeft. Daarmee worden jouw jaarlijkse donaties volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het belastingvoordeel kun je méér doen voor de Osteoporose Vereniging, zonder dat het je meer kost. Jouw lidmaatschap kan bij de schenking inbegrepen zijn.

Meer geven voor hetzelfde bedrag

Stel dat je bereid bent € 125 per jaar te betalen aan de Osteoporose Vereniging, en dat je jaarlijks 37,35% inkomstenbelasting betaalt.

Je legt vast dat je periodiek € 200 per jaar schenkt. Die schenking kun je aftrekken van je belastbaar inkomen; je betaalt daarover géén 37,35% inkomstenbelasting.

Dat scheelt jou dus 37,35% van € 200 = € 74,70. Dit bedrag krijg je terug van de belasting. Zo kost jouw schenking je dus uiteindelijk nog steeds € 200 – € 74,70 = € 125,30, terwijl er liefst € 200 naar de vereniging gaat!

Hoe verzorg je een periodieke schenking?

Voor een schenking aan de Osteoporose Vereniging volg je de volgende stappen, waar we je uiteraard ook graag bij helpen:

  1. Vul het formulier “Periodieke Gift in geld” op deze pagina in.
  2. Na het invullen en versturen van dit formulier ontvang je de ingevulde versie in je mailbox. Print deze in tweevoud uit en onderteken deze.
  3. Beide exemplaren graag volledig ingevuld en ondertekend in een envelop zonder postzegel opsturen naar:
    Osteoporose Vereniging, t.a.v. Periodieke Gift,
    Antwoordnummer 289, 1800VB Alkmaar
  4. Je ontvangt van ons een door de vereniging ondertekend exemplaar retour voor je eigen administratie.

Als je liever een formulier op papier ontvangt, vraag dan een formulier aan bij het secretariaat (088-505 4300).

Persoonlijk contact

Heb je geen printer, wil je hulp bij het invullen of heb je andere vragen? Bel of mail dan met onze ledenadministratie op 088-5054300 of info@osteoporosevereniging.nl. We helpen je graag.

Mensen zoals jij helpen de vereniging haar werk met impact te doen in het belang van osteoporose patiënten. Dank je wel!

Praktische zaken

Kosten en minimumbedrag

Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Wel hanteren we, vanwege de administratieve lasten, een minimumbedrag van 50 euro per jaar.

Lidmaatschap inbegrepen

Bij het jaarlijkse bedrag van jouw periodieke schenking is het lidmaatschap van de Osteoporose Vereniging inbegrepen, tenzij je aan geeft dat je geen lid wilt worden.  Als je geen lid wilt zijn, kunnen we je via de digitale nieuwsbrief op de hoogte houden.

Looptijd

Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal 5 jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. Je kunt dan na 5 jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit je om langer door te gaan dan hoef je geen nieuwe overeenkomst af te sluiten. Wil je na 5 jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is een nieuw formulier nodig. Wij helpen daar graag bij.

Incasso

Met het invullen geef je ook een machtiging af om de periodieke gift automatisch te incasseren.

Belastingaangifte

Vermeld in je belastingaangifte bij jouw periodieke schenking het RSIN-nummer van de Vereniging: 816593413.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Je krijgt het ingevulde formulier in je mail om te ondertekenen. Volg de instructies van de mail.