skip to Main Content

Voorlichting

Leven met een chronische aandoening als osteoporose brengt veel onzekerheden met zich mee. Goede voorlichting helpt mensen en hun omgeving om met de ziekte om te gaan. Daarnaast vergroot voorlichting de kennis van zorgverleners, zodat betere zorg aan mensen met osteoporose kan worden gegeven. Het team voorlichters van de Osteoporose Vereniging bestaat uit ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) die getraind zijn in het delen van hun kennis en ervaring met anderen.

Voor wie?

De Osteoporose Vereniging kan in overleg en op verzoek voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor mensen met osteoporose en hun familie, kennissen en vrienden, zorgverleners en hulpverleners in opleiding en werkgevers.
We geven dan een helder beeld van aandoening, gevolgen. Daarbij gaan we met name in op het motiveren en inspireren van mensen met osteoporose om zelf de regie van hun leven in handen te nemen! Natuurlijk leggen we uit hoe wij als organisatie daarbij kunnen helpen.

Geïnteresseerd?

Wanneer je geïnteresseerd bent om één van de voorlichters van de Osteoporose Vereniging tijdens een bijeenkomst, evenement of nascholingsbijeenkomst te laten spreken, dan kun je contact opnemen met de Osteoporose Vereniging, e-mail: info@osteoporosevereniging.nl, of telefoonnummer 088-5054300 (maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur).