Skip to content

Voorlichtingsbijeenkomsten

In het kort

Leven met een chronische aandoening als osteoporose brengt veel onzekerheden met zich mee. Goede voorlichting helpt jou en je omgeving om met de ziekte om te gaan. Ook voor zorgverleners is voorlichting belangrijk. Dit vergroot hun kennis over osteoporose, zodat zij de beste zorg kunnen geven aan mensen met deze aandoening. Het team voorlichters van de Osteoporose Vereniging bestaat uit ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) die getraind zijn in het delen van hun kennis en ervaring met anderen.