skip to Main Content

Ons netwerk.

De Osteoporose vereniging heeft een groot netwerk kunnen opbouwen.
In het menu ( Netwerk) kun je de belangrijkste lidmaatschappen van onze organisatie vinden.

Los daarvan zijn vooral de formele en informele contacten met organisaties van groot belang. Natuurlijk met de beroepsverenigingen van de verschillende medische behandelaars van osteoporose, maar zeker ook met verschillende overheidsinstanties, zorgverzekeraars en paramedische beroepsverenigingen. Bij osteoporose is dit een nogal omvangrijke groep, want verschillende zorgverleners houden zich met osteoporose en de gevolgen ervan bezig.

Bijzondere aandacht ook voor organisaties die zich bezig houden met leefstijl onderdelen van de therapie bij “Zwakke Botten”.
Beweging en voeding zijn een belangrijk onderdeel en daar is nog veel verbetering nodig.

X