skip to Main Content

Ieder(in)

Missie:
Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.
Ieder(in) zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals werk, inkomen, onderwijs, zorg, wonen en gelijke rechten. Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 160 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.

De Osteoporose Vereniging is lid van Ieder(in) en werkt samen in verschillende projecten om mensen met osteoporose volledig te laten deelnemen.

Naar de website van Ieder(in)

X