skip to Main Content

Sponsoren

Osteoporose Vereniging is een vrijwilligersorganisatie met beperkte financiële middelen.
We werken zonder winstoogmerk aan de belangen van mensen met osteoporose en osteopenie.
In voorkomende gevallen ontvangen we bijdragen van sponsoren om projecten te kunnen realiseren.

Het Bestuur van de Osteoporose Vereniging maakt afspraken met de bedrijven t.a.v. de besteding van de financiële middelen, waarbij de onafhankelijkheid van onze vereniging gewaarborgd wordt. Daarbij wordt strikt vastgehouden aan de CGR (Code Geneesmiddelen Reclame) richtlijn voor patiëntenorganisaties.
Deze CGR richtlijn is via deze link in te zien.

Onze Sponsoren

Jaarlijks ontvangen we via een wisselende groep leveranciers sponsor-bijdragen. Deze verschillen van jaar tot jaar.

In 2020 zijn bijdragen ontvangen van Amgen en UCB.

De hoogte van de bijdragen wordt zichtbaar in onze financiële rapportage van dat jaar.
Deze zijn beschikbaar via deze link.

X