skip to Main Content

Zorgprofessionals

Onze vereniging heeft regelmatig contacten met de beroepsverenigingen van de diverse groepen zorgverleners die zich bezig houden met de zorg voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen.

Bijvoorbeeld:

Nederlandse vereniging voor endocrinologie ( NVE)

Nederlandse vereniging voor reumatologie (NVR)

Nederlandse vereniging voor klinische geriatrie ( NVKG )

Nederlands huisartsen genootschap ( NHG )

Beroepsvereniging osteoporoseverpleegkundigen ( VF&O )

Dutch spine society ( DSS )

Koninklijk genootschap voor fysiotherapie ( KNGF )

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck ( VvOCM )

Beroepsvereniging ergotherapie ( ergotherapie )

Apothekersorganisatie ( KNMP)

En nog diverse andere organisaties in de zorg, waarmee op projectbasis contacten worden onderhouden.

X