Menu

Zorgprofessionals

Onze vereniging heeft regelmatig contacten met de beroepsverenigingen van de diverse groepen zorgverleners die zich bezig houden met de zorg voor mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen.

Bijvoorbeeld:

Nederlandse vereniging voor endocrinologie ( NVE)

Nederlandse vereniging voor reumatologie (NVR)

Nederlandse vereniging voor klinische geriatrie ( NVKG )

Nederlands huisartsen genootschap ( NHG )

Beroepsvereniging osteoporoseverpleegkundigen ( VF&O )

Dutch spine society ( DSS )

Koninklijk genootschap voor fysiotherapie ( KNGF )

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck ( VvOCM )

Beroepsvereniging ergotherapie ( ergotherapie )

Apothekersorganisatie ( KNMP)

En nog diverse andere organisaties in de zorg, waarmee op projectbasis contacten worden onderhouden.

X