Osteoporose

Is de medische naam voor poreus bot ofwel zwak bot. Zwak wil zeggen, zwakker dan het gemiddelde.
Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt.
Men spreekt dikwijls over botontkalking, maar dat is niet helemaal correct. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een verandering in de structuur van het bot, hierdoor is de sterkte (nog) minder. Door de zwakkere botten en veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken. Botbreuken zijn dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose.
Dat onderzoek hoort formeel te starten bij iedereen boven de 50 met een botbreuk! OOK een wervelinzakking is een botbreuk!
(Hou dit zelf goed in de gaten, want de uitnodiging van het ziekenhuis komt veelal niet automatisch !)

Osteoporose en osteopenie

Osteoporose komt als medische diagnose uit een afgewogen set van 4 medische testen.
Bij de formele diagnose osteoporose kom je direct in aanmerking voor een behandeling met medicatie.
Als het bot, wel zwakker is, maar niet zo ernstig dat men het osteoporose kan noemen spreekt men van osteopenie.
Ook dat is een belangrijk signaal, want je botten zijn al zwakker. Tijd om zelf aan de slag te gaan om erger te voorkomen!
Wij helpen daarbij.

Kans iets te breken

De kans om iets te breken neemt door de afname van de botsterkte natuurlijk toe. Vooral ingezakte (= gebroken) wervels en breuken in pols, arm en heup komen veel voor. De meeste mensen komen er pas (te)laat achter dat ze osteoporose hebben. Botbreuken veroorzaken pijn, invaliditeit, verlies van zelfstandigheid en levenskwaliteit of zelfs vervroegde sterfte.
Er zijn momenteel meer dan 900.000 mensen met osteoporose in Nederland. Met een verwachte stijging naar 1.200.000 (2025)
Van hen is ongeveer 2/3 vrouw en 1/3 man.

Osteoporose wordt ook wel de stille epidemie genoemd. Je merkt er weinig van totdat je van alles begint te breken.
Maar als je er tijdig bij kunt zijn is er nog veel te verbeteren of verdere teruggang te voorkomen. Blijf dus zelf alert en onderneem zelf actie.

Jaarlijks breken ruim 90.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van deze ziekte. Met de toename van het aantal patiënten zullen ook de botbreuken snel blijven toenemen, met alle gevolgen en kosten die erbij horen.

Hierboven de grafiek Osteoporose uit het betreffende RIVM rapport: RIVMschatting

Heb ik misschien osteopenie of osteoporose?

Je bent onlangs gevallen. Je moeder of je vader heeft osteoporose. Je hebt last van pijn in de rug. Je bent plotseling kleiner geworden. Als je het vermoeden hebt dat je misschien osteopenie of osteoporose hebt……….. Ga dan naar je (huis)arts. Hij/zij kan de risico’s met je bespreken en medisch onderzoek in gang zetten.

Een goede start is de risicotest op deze website. Die horen bij de formele CBO behandelrichtlijn.
Je kunt met vragen ook terecht bij de telefonische hulplijn van onze vereniging.

X