Skip to content

DEXA-scan en VFA

In het kort

Een DEXA-scan wordt in vrijwel alle ziekenhuizen gemaakt, meestal in combinatie met een VFA. Zonder VFA kunnen wervelbreuken in de ruggengraat niet worden opgespoord. De combinatie van de twee metingen vormt de basis van een goede diagnose en de juiste inschatting van het risico op een breuk. Informeer altijd of je ook een VFA-meting krijgt.