skip to Main Content

Activiteiten van de vereniging

Opkomen voor de belangen van mensen met osteoporose, osteopenie is de kern van al onze activiteiten.
We ontwikkelen met behulp van vrijwilligers diverse activiteiten en proberen daarmee patiënten en zorgverleners te prikkelen tot verbetering. De vereniging is zich stap voor stap aan het ontwikkelen tot een krachtige partij en zal daarom steeds nieuwe activiteiten opstarten.

Lees ons fraaie Jaarverslag 2020 over onze activiteiten en inzet in 2020.

Of lees het jaarverslag in het kort:

Voorlichting

De vereniging geeft voorlichting aan mensen met osteoporose en de direct betrokkenen. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld het verenigingsblad “Bot in Balans”, de telefonische hulplijn, en onze Landelijke Ledendag.
Daarnaast worden we steeds actiever met onze digitale media:

  • osteoporosevereniging.nl ( deze website, met algemene informatie)
  • sterkebotten.nu (algemene informatie over botten en botgezondheid )
  • Facebook/osteoporosevereniging

Lotgenotencontact

De Osteoporose Vereniging organiseert lotgenotencontact tussen mensen met osteoporose. Mensen met osteoporose ontmoeten elkaar door bijvoorbeeld de telefonische hulplijn, regionale voorlichtingsbijeenkomsten, algemene ledenvergadering in combi met een informatiethema.

Belangenbehartiging

Om de belangen van mensen met osteoporose te behartigen neemt de vereniging deel aan vele bijeenkomsten of commissies met bijvoorbeeld zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vereniging is de implementatie van de behandelrichtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie’. (CBO, 2011) Het duurt helaas nogal even voor die bij alle behandelaars navolging lijkt te vinden onze druk blijft helaas nodig.

Raad van Experts

We krijgen ruime steun van een gemotiveerde Raad van Experts. Hierin zitten deskundigen op het gebied van osteoporose uit alle relevante vakgebieden. Meer informatie via deze link.

Preventie

Behandelen van osteoporose/osteopenie lijkt het belangrijkste onderwerp. Echter preventie heeft eigenlijk nog veel meer aandacht nodig. Hoe voorkom je dat je op latere leeftijd te maken krijgt met zwakke botten?
Dat thema hebben we apart opgepakt, want daarmee werken we actief aan de toekomst. Hiervoor is speciaal het Platvorm Sterke Botten opgericht. Met partners werken we aan het verspreiden van kennis en het uitdragen van het belang van een gezond en sterk skelet.

Ambitie

De Osteoporose Vereniging is haar activiteiten flink aan het uitbreiden.
We worden steeds actiever in het bewaken van de kwaliteit van de zorg voor osteoporose en het ondersteunen van mensen met deze aandoening. Dat gaat verder dan alleen de medische zorg, maar richt zich ook nadrukkelijk op alle andere aspecten van het leven met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld osteoporose.

X