skip to Main Content

ANBI

De Osteoporose Vereniging is een ANBI erkende belangenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie (botontkalking) en direct betrokkenen.
Met de ANBI status kunt u giften, donaties e.d. aan onze vereniging aftrekken van uw belastingaangifte.
Ons ANBI registratienummer bij de belastingdienst: RSIN: 816593413

Doelstellingen en doelgroepen

Het doel (conform statuten) van de Osteoporose Vereniging is drieledig, te weten:

  1. Preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder andere door belangenbehartiging van patiënten met osteoporose.
  2. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en het stimuleren van hun betrokkenheid bij het organisatiewerk.
  3. Het geven van voorlichting met betrekking tot osteoporose aan mensen met osteoporose, hun familieleden en allen die zich betrokken voelen.

De Osteoporose Vereniging ziet als haar doelgroepen:

  • Patiënten met osteoporose en hun direct betrokkenen;
  • Patiënten met osteopenie en hun direct betrokkenen;
  • Het netwerk (zowel professioneel als relationeel) rondom patiënten met osteoporose en direct betrokkenen (regionale netwerken);
  • Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid (landelijke netwerken).

Gegevens Osteoporose Vereniging
P. Postbus 418, 2000 AK Haarlem
E. info@osteoporosevereniging.nl
T. 088-5054300

Het Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen. De Osteoporose Vereniging werkt met een volledig onbezoldigd bestuur. Gemaakte kosten ( binnen beleidskader) kunnen worden gedeclareerd op basis van te overleggen specificaties.

Klachtenregeling
Bij een klacht kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling. Klik hier.

Bestuursinformatie
Op deze pagina kunt u aanvullende informatie vinden in de volgende bijlagen

X