skip to Main Content

Doelstellingen vereniging

De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993. We zijn de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie. Wij zijn een organisatie van, voor en door patiënten. Bij de verschillende activiteiten gaat de vereniging uit van een drietal doelstellingen:

Belangenbehartiging

De Osteoporose (patiënten)Vereniging behartigt de belangen van mensen met osteoporose osteopenie en fracturen. Samen met leden en onze vrijwilligers brengt de vereniging de belangen van de doelgroep onder de aandacht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en het publiek in het algemeen. Het waarborgen van juiste medische behandeling en zorg staat hierbij voorop, maar is zeker niet beperkt tot medische aspecten. Belangenbehartiging heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven en het belang van de mens achter de aandoening.. Daarbij kunt je denken aan raakvlakken tussen osteoporose en inkomen, mobiliteit, scholing en maatschappelijk participatie.

Informatie voorlichting

Chronische aandoeningen als osteoporose hebben vaak aanzienlijke en onverwachte gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en de directe omgeving. Daarom vindt de Osteoporose Vereniging het belangrijk zich niet te beperken tot informatie over de ziekte, maar vooral de patiënt handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het geven van de juiste voorlichting kan preventief werken en helpen osteoporose te voorkomen. Informatievoorziening is een van onze belangrijkste activiteiten.

Onderling contact

De Osteoporose Vereniging wil de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en osteopenie bevorderen en hun betrokkenheid bij het werk van de vereniging stimuleren. Het delen van ervaringen en kennis kan voor mensen met osteoporose een belangrijke steun in de rug zijn.

Speerpunt

Effectieve therapie bij osteoporose is veel meer dan medicatie!
Een chronische aandoening laat zich niet eenvoudig oplossen met een pilletje of injectie. Je zult dus echt zelf aan de slag moeten om de rest van je leven zo min mogelijk beperkingen te hebben van het feit dat je botten zwakker zijn. Effectieve therapie is een persoonlijke combinatie van goed bewegen/goede voeding en (tijdelijk) medicatie. Dat vereist een strakke eigen regie en persoonlijke betrokkenheid.

Wil je ook helpen? lid, donateur of vrijwilliger

X