Skip to content

Financiën

In het kort

Onze vereniging is volledig onafhankelijk en wordt primair gefinancierd door onze leden en donateurs en de jaarlijks de bijdragen van Fonds PGO van VWS. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdrage van ReumaNederland.