skip to Main Content

Financiën

Onze vereniging is volledig onafhankelijk en wordt primair gefinancierd door onze leden en donateurs en de jaarlijks de bijdragen van Fonds PGO van VWS. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdrage van ReumaNederland.

Speciale projecten kunnen we ondernemen als hier een externe financiering voor kan worden gevonden, meestal via overheidssubsidies zoals bijvoorbeeld de financiering van het programma Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in medisch specialistische zorg van de Patiëntenfederatie Nederland.
Ook ontvangt de vereniging (onregelmatig) sponsorgelden van verschillende organisaties en bedrijven. Een actueel overzicht vind je hier.

Ook in ons jaarverslag en financiële verantwoording worden de sponsorbijdragen en overige inkomsten vermeld.

De financiële verantwoording van afgelopen jaar is hieronder te vinden.

ANBI

De Osteoporose Vereniging is een ANBI erkende belangenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie (botontkalking) en fracturen en direct betrokkenen.
Met de ANBI status kunt u giften, donaties e.d. aan onze vereniging aftrekken van uw belastingaangifte.
Ons ANBI registratienummer bij de belastingdienst: RSIN: 816593413