Menu

Organisatie

De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 om de belangen van mensen met osteoporose en osteopenie te behartigen. We zijn een onafhankelijke patiëntenorganisatie met een verenigingsbestuur en leden.

Bestuur

Momenteel heeft de vereniging een bestuur van 3 personen( vrijwilligers). Met ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden, liefst vrouwen. Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en wordt ondersteund door 2 deeltijd ZZP-ers en door “Stichting MEO”.
Ons secretariaat is gevestigd in Alkmaar (contactgegevens) en zorgt voor communicatie, coördinatie en administratie. Dagelijkse leiding is in handen van onze bureaumanager.

Leden sturen

In een vereniging maken natuurlijk onze leden de dienst uit.
Deze leden en donateurs maken onze activiteiten ook financieel mogelijk en hierdoor zijn onze informatie en activiteiten ook voor jou toegankelijk…………… Steun ons ook als lid of donateur.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bijeen om zich te buigen over het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en het activiteitenplan voor het nieuwe jaar. Pas wanneer de plannen door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de vergadering zijn goedgekeurd, kan het bestuur samen met vrijwilligers deze plannen uitvoeren.

Financiering

Onze vereniging is volledig onafhankelijk en primair gefinancierd via onze leden en donateurs. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdragen van Fonds PGO van VWS en ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Speciale projecten kunnen we ondernemen indien hier een externe financiering voor kan worden gevonden, meestal via overheidssubsidies.
Ook ontvangt de vereniging (onregelmatig) sponsorgelden van verschillende organisaties en bedrijven.
Een actueel overzicht

De volledige financiële gedetailleerde verantwoording via onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

LinkedIn

X