Menu

Organisatie

De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 om de belangen van mensen met osteoporose en osteopenie te behartigen. We zijn een onafhankelijke patiëntenorganisatie met een verenigingsbestuur en leden.

Bestuur

Per juli 2020 heeft de vereniging een bestuur van 2 personen en 3 kandidaat-bestuursleden. Allen zijn zij vrijwilligers. Alleen de ALV kan de kandidaat-bestuursleden benoemen tot bestuurslid. Tot die tijd nemen de bestuursleden vast deel aan bestuursvergaderingen en hebben zij, als vrijwilligers, ook ieder een of meer portefeuilles.

De Bestuursleden zijn:

  • Harry van den Broek, voorzitter
  • Erwin Hermans, secretaris

De kandidaat-bestuursleden zijn:

  • Agnes Bruijn-Leemrijse
  • Jos Mooten
  • Renée van Pamelen-Hollenberg.

Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en wordt met enkele uren per week ondersteund door de directeur Hendrien Witte, bestuursondersteuner Maria Zwart, 2 ZZP-ers voor de communicatie en door Stichting MEO.
Meo verzorgt ons secretariaat, waaronder communicatie, coördinatie, telefonische bezetting en (leden)administratie. Dagelijkse leiding bij Meo is in handen van onze bureaumanager.

Het secretariaat is gevestigd in Alkmaar (contactgegevens).

Leden sturen

In een vereniging maken natuurlijk onze leden de dienst uit.
Deze leden helpen, samen met donateurs, onze activiteiten ook financieel mogelijk te maken en hierdoor zijn onze informatie en activiteiten ook voor jou toegankelijk…………… Steun ons ook als lid of donateur.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bijeen om zich te buigen over het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en het activiteitenplan voor het nieuwe jaar. Pas wanneer de plannen door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de vergadering zijn goedgekeurd, kan het bestuur samen met vrijwilligers deze plannen uitvoeren.

Financiering

Onze vereniging is volledig onafhankelijk en wordt primair gefinancierd door onze leden en donateurs. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdragen van Fonds PGO van VWS en ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Speciale projecten kunnen we ondernemen indien hier een externe financiering voor kan worden gevonden, meestal via overheidssubsidies.
Ook ontvangt de vereniging (onregelmatig) sponsorgelden van verschillende organisaties en bedrijven.
Een actueel overzicht

De financiële verantwoording van afgelopen jaren is hier te vinden.

LinkedIn

X