Organisatie

De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 om de belangen van mensen met osteoporose en osteopenie te behartigen. We zijn een onafhankelijke patiëntenorganisatie met een verenigingsbestuur en leden.

Bestuur
Momenteel heeft de vereniging een vierkoppig bestuur( vrijwilligers). Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en wordt ondersteund door twee betaalde krachten (ZZP) in deeltijd.
Ons secretariaat is gevestigd in Alkmaar (contactgegevens) en zorgt voor communicatie, coördinatie en administratie. Dagelijkse leiding is in handen van onze bureaumanager.

Leden
De vereniging telt op dit moment ongeveer 1600 leden en donateurs.
Deze leden en donateurs maken onze activiteiten mogelijk en mede hierdoor zijn onze informatie en activiteiten ook voor jou toegankelijk…………… Steun ons ook als lid of donateur.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bijeen om zich te buigen over het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Pas wanneer de plannen door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de vergadering zijn goedgekeurd, kan het bestuur samen met vrijwilligers deze plannen uitvoeren.

Financiering
Onze vereniging is primair gefinancierd via onze leden en donateurs. Daarnaast ontvangen we jaarlijks bijdragen van Fonds PGO/CIBG en het Reumafonds. Speciale projecten kunnen we ondernemen indien hier een externe financiering voor kan worden gevonden, meestal via overheidssubsidies.
Ook ontvangt de vereniging  (onregelmatig) sponsorgelden van verschillende organisaties en bedrijven.
Een actueel overzicht

De volledige financiële gedetailleerde verantwoording via onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

LinkedIn

X