Privacy Persoonsgegevens

Op 19 april jl. is het privacybeleid voor de Osteoporose Vereniging vastgesteld. In de ALV van 31 mei 2018 zullen we de leden vragen dit beleid te vast te stellen. Inmiddels hebben we contacten gelegd om met de organisaties waarmee we werken verwerkersovereenkomsten op te stellen. We stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan de AVG die op 25 mei van kracht gaat.

Mocht je vragen hebben over onze werkwijze dan kun je vragen stellen via ons secretariaat; secretariaat@osteoporosevereniging.nl

Meer lezen over ons privacybeleid: zie Privacybeleid OV def

X