skip to Main Content

Wat doen wij

Opkomen voor de belangen van en het ondersteunen van mensen met osteoporose, osteopenie zijn de kern van al onze activiteiten. We ontwikkelen met behulp van vrijwilligers diverse activiteiten en proberen daarmee patiënten en zorgverleners te prikkelen tot verbetering.

We doen dit met drie hoofdactiviteiten: Informatie en voorlichting, onderling contact en belangenbehartiging.

Informatie en voorlichting

Chronische aandoeningen als osteoporose hebben vaak aanzienlijke en onverwachte gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en de directe omgeving. Daarom vindt de Osteoporose Vereniging het belangrijk zich niet te beperken tot informatie over de ziekte, maar vooral de patiënt handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het geven van de juiste voorlichting kan preventief werken en helpen osteoporose te voorkomen. Informatievoorziening is een van onze belangrijkste activiteiten. De onderwerpen zijn:

  • Goede zorg en behandeling
  • Eigen regie en samen beslissen
  • Preventie
  • Leven met de gevolgen van osteoporose

We doen dit onder andere via ons blad Bot in Balans (voor leden), onze nieuwsbrief, website, webinars en social media (facebook)

Ook geven we voorlichting en scholing aan zorgverleners. Denk hierbij aan bijscholing van verpleegkundigen, artsen of fysiotherapeuten. We delen hierbij ook altijd ervaringsverhalen.

Onderling contact

De Osteoporose Vereniging wil de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en osteopenie bevorderen en hun betrokkenheid bij het werk van de vereniging stimuleren. Het delen van ervaringen en kennis kan voor mensen met osteoporose een belangrijke steun in de rug zijn. We organiseren bijeenkomsten (online en regionaal op locatie) met specifieke thema’s of voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jonge mensen en osteoporose.

Belangenbehartiging

De Osteoporose Vereniging behartigt de belangen van mensen met osteoporose, osteopenie en fracturen. Vanuit de wensen en behoeften van patiënten oefenen invloed uit waarop de zorg georganiseerd is en welke zorg gegeven zou moeten worden. Het doel is om de zorgprocessen en structuren in zowel de ziekenhuizen als in de eerste lijn (huisarts, praktijkondersteuners, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, diëtisten etc) te verbeteren. Een ander belangrijk onderdeel is het zorgen dat de onderdelen van de behandeling vergoed blijven of worden. Belangenbehartiging heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven en het belang van de mens achter de aandoening. Daarbij kunt je denken aan raakvlakken tussen osteoporose en inkomen, mobiliteit, scholing en maatschappelijk participatie.

Ook vragen we aandacht voor het voorkomen van osteoporose (primaire preventie). Dit doen we door ons verhaal over botgezondheid actief naar buiten te brengen.

Wat we allemaal doen en bereikt hebben lees je in onze jaarverslagen.
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Of lees het jaarverslag in het kort.