Skip to content

Meldpunt medicijnen

Welkom bij het meldpunt medicatie!

Dit meldpunt is opgericht aan de hand van de vele signalen die we als vereniging ontvangen. Veel patiënten ondervinden (negatieve) gevolgen naar aanleiding van beslissingen van de overheid of verzekeraars over medicatie.

Onze vereniging maakt zich hard voor betere zorg. Door al deze ervaringen centraal te verzamelen, hebben wij als vereniging meer inzicht in deze gevolgen zodat we, ten gunste van de patiënt, de belangen kunnen vertegenwoordigen binnen ons netwerk.

Daarom zijn wij gestart met het Meldpunt Medicatie. Hier kun je jouw ervaringen delen als het gaat om:

  • begeleiding vanuit de apotheek of wijkverpleging.
  • stoppen en opvolging medicatie.
  • niet leverbare medicatie.
  • vergoedingen.
  • wisselen naar andere merk met dezelfde werkzame stof.
  • anders

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage. Jouw ervaring draagt bij aan een sterkere behartiging van jouw belangen en het aanscherpen van onze voorlichting.