skip to Main Content

Vraag & antwoord Diagnose & medicatie

Je hebt een incompleet antwoord gekregen. Een goede diagnose bestaat uit 4 stappen. Die staan hier beschreven.

Vraag dus eerst een complete uitslag op en lees je in via onze website en overleg opnieuw met je arts over je situatie. Eerst begrijpen wat er aan de hand is, dan pas keuzes maken.

Medicatie en bijwerkingen horen onlosmakelijk bij elkaar. Gelukkig komen de meeste bijwerkingen slechts weinig tot heel weinig voor. De reactie op medicatie is per persoon anders dus is moeilijk voorspelbaar. Er zijn diverse soorten medicatie, je kunt dus altijd overstappen als je last hebt van bijwerkingen. Vraag ons artikel aan over medicatie en bijwerkingen via het vragenformulier.

Botstofwisseling is een traag proces. Veranderingen, zowel positief als negatief zijn dus ook trage processen van maanden en jaren. Haastige spoed is zeker niet nodig. Informeer jezelf eerst goed, voordat je start. Een complete therapie is meer dan alleen medicatie. Onze website staat vol met nuttige informatie

Ja, als je 5 jaar medicatie hebt genomen is het niet meer dan logisch dat je een controle DEXA laat maken om de invloed van de therapie vast te stellen. In de osteoporosepoli’s is het een vast onderdeel van het proces om na 5 jaar weer een DEXA te maken om vast te stellen wat de resultaten zijn en hoe de verdere behandeling zal worden.

Bisfosfonaten, zoals alendroninezuur worden in de jaren dat je ze gebruikt langzaam opgenomen in je botstructuur. Daar zorgen ze voor extra stevigheid en verbeteren de structuur van het bot. Als je na 5 jaar stopt heb je dus een hele voorraad in reserve die slechts langzaam zal verdwijnen. Grofweg blijft het middel na het stoppen nog jaren actief. Na 3 jaar is het meestal weet tijd voor een nieuwe DEXA.

Er zijn nogal wat misverstanden rond bisfosfonaten en de invloed op kaakbot. Helaas zijn niet alle tandartsen op de hoogte en veroorzaken ze onbewust nogal wat onrust. Het gaat om een zeldzame bijwerking van hoge doseringen bisfosfonaten, waarbij kaaknecrose is vastgesteld. Dus zeker geen algemeen probleem. Wel is het belangrijk om je gebit te laten controleren en grote ingrepen ( implantaten e.d. ) te laten uitvoeren, voordat je start met medicatie.

Er is een informatie artikel beschikbaar, aan te vragen via het vragenformulier.

Nee, zeker niet. De optimale gebruiksduur van denosumab is nog steeds in onderzoek. Anders dan bij andere osteoporose-medicatie is geen universele gebruiksduur vastgesteld. Vooral zelfstandig tussentijds stoppen kan tot ongewenste negatieve effecten leiden. Stop dus nooit zomaar maar overleg altijd met je arts. Het kan geen kwaad om te controleren of je arts wel de laatste informatie hierover heeft. Langer dan 5 jaar gebruiken is zeker mogelijk. Bij bij stoppen zal meestal worden overgestapt op een ander medicijn. ( bisfosfonaat)

Onduidelijk? Er is een informatieartikel beschikbaar via het Vragenformulier.

Het middel teriparatide is een van de krachtigste middelen om actief botopbouw te stimuleren. Het mag alleen worden voorgeschreven als andere middelen niet het gewenste resultaat hebben en er sprake is van ernstige osteoporose. Het is een zeer krachtig (en duur) middel, met een maximale gebruiksduur van 2 jaar. Daarna zul je overstappen op een ander middel bijvoorbeeld een bisfosfonaat.

Een DEXA scanner meet op 3 plaatsen je botdichtheid. In je onderste wervels ( LWK) en in de kop van je heupbotten (femurhals) Uitslag bestaat dus uit 3 getallen ( T-waarde). Soms  staat in het rapport van de radioloog het slechtste getal van deze 3 genoemd.
De T-waarde is een vergelijkingsgetal van je gemeten botdichtheid met die van een groep jonge volwassen. (referentiedata) De T waarde is meestal een negatief getal, want je botdichtheid is op latere leeftijd meestal lager. Hoe lager het getal, des te slechter is je botmassa.( Let op negatieve getallen -3.0 is dus slechter als -2,5)

VFA is de naam voor een digitale afbeelding van de contouren van al je wervels, gemaakt op de DEXA scanner. Meestal merk je van dat onderzoek weinig , omdat deze direct aansluitend zal worden uitgevoerd met de botdichtheidsmeting. Toch is het een geheel andere en belangrijke meting. Hiermee kan men vaststellen of je ingezakte/gebroken wervels hebt. Een ZEER belangrijk gegeven naast de DEXA uitslag.

Terug naar vragen
X