skip to Main Content

Deel je ervaring en vul vragenlijst osteoporose en werk in!

De komende tijd wordt gewerkt aan een richtlijn voor medisch specialisten over het onderwerp: chronische aandoening en werken. Via de Nederlandse Patiëntenfederatie is ook de Osteoporosevereniging hierbij betrokken.

Graag willen we de ervaringen horen van mensen met de diagnose osteoporose (korter dan 5 jaar geleden). Het gaat over het onderwerp “werk” in de spreekkamer van de specialist.

Op deze manier kunnen we de ervaringen gebruiken bij de inbreng vanuit de verhalen van patiënten.

Via bijgaande link van de Nederlandse Patiëntenfederatie kan de vragenlijst digitaal worden ingevuld. Dit vraagt 5 – 10 minuten.

Hier de link naar de vragenlijst. https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/werkindespreekkamer

Facebook Comments