skip to Main Content

Doet u mee aan een focusgroep over de ethische aspecten van een nieuwe generatie implantaten bot en kraakbeen?

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een nieuwe generatie implantaten. Deze implantaten zijn nieuw omdat ze op maat gemaakt kunnen worden, waardoor ze kunnen worden afgestemd op het lichaam van een specifiek individu. Daarnaast kunnen ze nieuw weefsel regenereren, dit betekent dat de implantaten tijdelijk in het lichaam verkeren, langzaam oplossen, en op de plaats van het implantaat botweefsel terug laten groeien. Nieuwe behandelingen roepen vaak nieuwe ethische vragen op. In dit onderzoek willen wij graag inzicht krijgen in deze ethische aspecten zodat dit meegenomen kan worden in toekomstig onderzoek en de ontwikkeling van deze nieuwe generatie implantaten. Daarom gaan we in gesprek met verschillende betrokkenen zoals patiënten!

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar mensen die al behandeld zijn met een gewoon bot- of kraakbeen-implantaat of met een implantaat dat regeneratieve eigenschappen bevat. Denk hierbij aan hartkleppen of verschillende soorten gewrichtsimplantaten, zoals knie-, heup- of kaakbotimplantaten. Als u nog niet behandeld bent, maar in de nabije toekomst in aanmerking voor een dergelijk implantaat, bent u ook van harte welkom.

Wat houdt het in?

We nodigen u uit voor een focusgroep, een groepsinterview, van ongeveer 90 minuten over uw gedachten over deze nieuwe implantaten. De focusgroep bestaat uit 6-12 deelnemers en vindt online plaats via videobellen. De focusgroep vindt plaats in maart (onder voorbehoud).

Alle perspectieven en meningen zijn welkom! U hoeft niet te weten hoe deze technologie werkt. We verstrekken hierover tijdens de focusgroep meer informatie. Ook maakt het niet uit of u zelf wel of juist geen gebruik wilt maken van deze nieuwe technologie, of als u dat (nog) niet weet.

Meedoen?

Als u wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u dit op twee manieren laten weten. U kunt een mail sturen naar m.vandaal@umcutrecht.nl of bellen naar 0651575243. Ook als u nog niet weet of u mee wil doen en/of vragen heeft nodigen we u van harte uit contact op te nemen.

Hartelijke groet,

Manon van Daal
Onderzoeker medische ethiek UMC Utrecht
m.vandaal@umcutrecht.nl
06 – 51 57 52 43

Facebook Comments