Skip to content

Meerderheid patiënten ontevreden over osteoporosezorg

60% van de patiënten met osteoporose waardeert de zorg die zij krijgen matig tot heel slecht. Vertaald in een rapportcijfer scoort de osteoporosezorg gemiddeld een 5. Dit blijkt uit een enquête die wij hebben gehouden in de aanloop naar Wereld Osteoporose Dag op 20 oktober.

De respondenten geven aan dat zij zich niet gehoord voelen door behandelaars en dat hun klachten vaak niet serieus genomen worden. Ook vond 50% dat zij te weinig informatie hebben gekregen. Veel van hen moesten zelf aandringen op een doorverwijzing naar de juiste behandelaar of op verder onderzoek. Dit betekent dat de diagnose vaak pas laat wordt gesteld. Het is echter juist belangrijk is om zo snel mogelijk met medicatie en aanpassingen van de leefstijl te beginnen om de impact van de osteoporose te beperken.

Lees hier de resultaten van het onderzoek.
Lees hier ons persbericht.

 

Kijk hier naar de video’s waarin patiënten vertellen over hun ervaringen en waarin zorgverleners hun visie geven over betere osteoporosezorg.