skip to Main Content

Osteoporose stille epidemie

Volgens specialisten is osteoporose een stille epidemie. Naar schatting lijden wereldwijd 200 miljoen mensen aan osteoporose en resulteert dit om de 3 seconden in een breuk, maar uit een nieuwe enquête blijkt dat de impact hiervan volgens Europese botspecialisten niet volledig onder ogen wordt gezien. Uit een nieuw Europees onderzoek, dat op 20 september 2019 door UCB is gepubliceerd, blijkt dat osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen volgens botspecialisten worden verwaarloosd en onvoldoende prioriteit krijgen van hun gezondheidszorgsystemen, en dat er maatregelen moeten worden genomen. In de enquête, die in augustus 2019 is gehouden, werd 401 botspecialisten uit elf Europese landen gevraagd naar hun ervaringen met de behandeling van osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen.
Dit en veel meer verontrustende cijfers in het volgende ANP-bericht: https://www.perssupport.nl/persbericht/200919167/volgens-nieuw-onderzoek-dat-vandaag-is-gepubliceerd-wordt-osteoporose-door-specialisten-gezien-als-een-stille-epidemie-die-wordt-verwaarloosd-en

Facebook Comments