Skip to content

Resultaten onderzoek jong & osteoporose

De afgelopen maanden heeft de Osteoporose Vereniging onderzoek gedaan onder jongeren (20-49 jaar) met osteoporose. Dit onderzoek ging over de ontwikkeling van een product waarmee jongeren hun zorgverleners kunnen informeren over hun osteoporose. 89 jongeren hebben onze enquête ingevuld en 7 van hen zijn geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek presenteren wij nu in het verslag “Neem het eens serieus!” Wat zorgverleners volgens jongeren moeten weten over osteoporose op jonge leeftijd. Je vindt het verslag hier.

De veelal negatieve verhalen die wij van jongeren horen vormden de aanleiding voor dit onderzoek. Zij vertellen ons regelmatig over de problemen die zij tegenkomen in de op vijftigplussers gerichte osteoporosezorg. Het onderzoek bevestigt helaas dat verbetering van de osteoporosezorg voor jongeren hard nodig is. Slechts een enkeling ondervindt géén problemen. Jongeren ervaren een gebrek aan kennis bij zorgverleners, krijgen summiere behandeladviezen, voelen zich vaak niet serieus genomen en hebben het gevoel veel zelf te moeten uitzoeken.

Om de osteoporosezorg voor jongeren te verbeteren, willen wij een product maken over osteoporose op jonge leeftijd dat jongeren aan hun zorgverleners kunnen geven. 76% van de jongeren heeft redelijk wat tot veel interesse in zo’n product en 95% zou het inzetten richting zorgverleners. Daarmee heeft het product voldoende draagvlak om het verder te ontwikkelen. Wij zullen jongeren hierbij blijven betrekken en zullen ook zorgverleners raadplegen.

Alle jongeren die hebben meegewerkt aan dit onderzoek willen wij heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Dankjulliewel!

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Mail dan naar projecten@osteoporosevereniging.nl.