skip to Main Content

Op 7 mei is het zo ver. De Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Als bestuur doen wij graag een dringend beroep op u om te komen. Naast het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag, staat de benoeming van twee nieuwe bestuursleden op de agenda. Belangrijk voor de doorgroei van de vereniging. Daarnaast wil het bestuur graag met de aanwezige leden in gesprek over de activiteiten van de vereniging en wat u graag ziet gebeuren. Zo krijgt u direct invloed op de keuzes ten aanzien van het beleid en de activiteiten.

Natuurlijk is er tijdens de lunch ruim de tijd om kennis te maken met andere leden en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Seats2meet Amersfoort zit aan de stationshal in Amersfoort vast en de parkeergarage de Argnonaut is op 3 minuten lopen van de locatie. We hopen van harte dat u komt.

Via deze link kunt u zich aanmelden.

De stukken van de ALV kunt u hieronder downloaden:

Agenda ALV
Voordracht en benoeming bestuursleden
Rooster van aftreden 2022
Voordracht en benoeming kascontrolecommissie
Financieel jaarverslag 2021
Oplegger WRTB
Huishoudelijk reglement
Jaarverslag 2021
Verslag ALV 2021
bijlage2 Procuratieregeling definitef en vastgesteld 2022

Facebook Comments